Izjava kršćanske vjere (Škotska crkva)

Škotska crkva organizirana je u 46 prezbiterija (presbyteries) na području okruga. U svakom prezbiteriju zastupljeni su svećenici i jednak broj starješina (elders). Na nacionalnoj razini najviše je tijelo Opća skupština (General Assembly) koja uključuje 400 svećenika i 400 starješina. Opću skupštinu vodi moderator koji se bira svakog svibnja na razdoblje od 12 mjeseci. Moderator nije vrhovna osoba u Crkvi jer se drži kako je Isus Krist „kralj i glava Crkve“. Skupština donosi pravne akte kojima se uređuje djelovanje Crkve.

Crkva od 1690.g. ima status nacionalne crkve u Škotskoj. Taj je status zajamčen Ugovorom o uniji između Engleske i Škotske iz 1707.g. Nema nikakvog državnog utjecaja na ustroj, doktrinu i bogoštovlje. Na Općoj skupštini kraljicu samo predstavlja visoki povjerenik (Lord High Commissioner) koji izrijekom ne smije utjecati na raspravu i odluke.

Posebno je zanimljiva Knjiga zajedničkog reda (Book of Common Order) Škotske crkve koja sadrži niz odjeljaka od kojih se posebno ističu: Red javnog bogoštovlja, Sakramenti,,Molitve za pojedine prigode i Red dnevnog (osobnog) štovanja (on se može rabiti osobno, u obitelji ili maloj skupini vjernika). Na kraju ove knjige nalazi se lijepa Izjava kršćanske vjere (A Statement of Christian Faith) koju je 1992. odobrila Opća skupština.

Pokušao sam ovu Izjavu prevesti na hrvatski jezik kako slijedi:

 

Vjerujemo u jednog Boga:

Oca, Sina i Duha Svetog.

Bog je ljubav

Hvalimo Boga Oca:

koji je stvorio i održava svijet.

Učinio nas je svojim sinovima i kćerima,

kako bismo dijelili njegovu radost,

zajedno živjeli u pravdi i miru,

brineći za njegov svijet i jedni za druge.

 

Proglašujemo Isusa Krista, Boga Sina:

rođenog od Marije,

snagom Duha Svetog,

postao je jedan od nas,

dijeleći naš život i našu smrt.

On nas je upoznao s Božjim suosjećanjem i milosti,

dajući nadu i objavljujući oproštenje grijeha,

nudeći iscjeljenje i potpunost svima.

Svojom je smrti na križu i svojim uskrsnućem,

pobijedio zlo.

Isus je Gospodar života i svega stvorenog.

 

Vjerujemo Bogu Duhu Svetom:

koji nas ujedinjuje s Kristom

i daje život Crkvi;

koji nas dovodi do pokajanja

i uvjerava nas u oproštenje.

Duh nas vodi

u našem razumijevanju Biblije,

obnavlja nas u sakramentima,

i poziva nas da služimo Bogu u svijetu.

 

Radujemo se daru vječnog života:

imamo sigurnu nadu

u uskrsnuće putem Krista,

i čekamo njegov ponovni dolazak

kako bi sudio svijetu.

Tada će se sve stvari obnoviti;

I sve stvoreno će se radovati

u štovanju Oca kroz Sina,

snagom Duha,

jedan Bog, blagoslovljen uvijeke.

 

Navedeno prema Book of Common Order, Saint Andrew Press, Edinburgh, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s